Kontakty

Sladovní 103/3
779 00 Olomouc

e-mail: asc@pocitace.info

tel.: 585 157 405


Konzultujte problém nejdříve s Vaším prodejcem, který Vám případně pomůže problém vyřešit.
Pokud se tak nestane, přečtěte si níže uvedené pokyny a stiskem tlačítka "Pokračovat v přidělení RMA" se přesunete na další krok .

 • Pokyny a informace:
  • RMA číslo se zobrazí v posledním kroku a bude zasláno na email spolu s heslem pro přístup pro zjistění stavu servisu (po správném vyplnění a odeslání RMA formuláře).
  • RMA číslo napište zřetelně na obal zásilky a na průvodní list
  • Pro detailní popis chyby používejte prosím reklamační formulář
  • Počítač zašlete v originálním balení, včetně kompletního příslušenství
  • Pokud zásilka obsahuje příslušenství, které nebylo v originálním obsahu při koupi, poznamenejte je prosím na reklamačním formuláři
 • Důležité!
  • Proveďte zálohu Vašich dat před odesláním přístroje. Autorizované servisní centrum počítačů nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených v počítači.

Záruku nelze uplatnit a záruka nepokrývá škody a ztráty vzniklé následkem:

 • nesprávného používání, špatnou a neodbornou obsluhou (instalací)
 • použitím nesprávného programového vybavení
 • na škody vzniklé mechanickým poškozením
 • opravy a/nebo modifikace provedené jinou stranou
 • dopravní škody, včetně škod při dopravě do servisu v nevhodném obalu